Thành lập 2 thành phố Dĩ An và Thuận An: Phù hợp quy định, yêu cầu phát triển

Thứ tư - 10/07/2019 10:19
Báo cáo của TX.Thuận An và TX.Dĩ An cho biết, việc 2 địa phương lên thành phố phù hợp với chương trình phát triển đô thị của tỉnh và chương trình đô thị quốc gia, xứng tầm đô thị của một thành phố trực thuộc tỉnh. Tiến tới đạt chuẩn các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại II, trong thời gian tới 2 thị xã sẽ triển khai các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả.

tp
Đường Mỹ Phước - Tân Vạn đi qua góp phần phát triển đô thị TX.Thuận An và TX.Dĩ An. Ảnh: PHƯƠNG LÊ

Cơ hội để địa phương phát triển

UBND tỉnh vừa công bố kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập TP.Thuận An, TP.Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương. Theo đó, tổng dân số TX.Dĩ An là 433.760 người, tổng số cử tri 94.241 người. Số cử tri tham gia ý kiến về đề án thành lập TP.Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương là 93.934 người, đạt tỷ lệ 99,67%; số cử tri tán thành Đề án thành lập TP.Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương là 93.017 người, đạt tỷ lệ 98,7%; số cử tri không tán thành Đề án thành lập TP.Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương là 814 người, tỷ lệ 0,86%; số cử tri có ý kiến khác là 46 người, tỷ lệ 0,05%.

Tổng dân số TX.Thuận An là 508.433 người, số cử tri là 113.243 người. Số cử tri tham gia ý kiến Đề án thành lập TP.Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương là 111.013 người, tỷ lệ 98,03%; số cử tri tán thành Đề án thành lập TP.Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương là 110.276 người, đạt tỷ lệ 97,38%; số cử tri không tán thành Đề án thành lập TP.Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương là 539 người, đạt tỷ lệ 0,48%; số cử tri ghi ý kiến không hợp lệ là 198 người; số cử tri có ý kiến khác là 0.

Lý do cử tri không tán thành Đề án thành lập TP.Thuận An, TP.Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương là giá thuế phi nông nghiệp, thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất tăng ảnh hưởng đến đời sống của người dân hoặc kiến nghị phải hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng như bê tông hóa các đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu, giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, chỉnh trang đô thị….

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND Thuận An, cho biết việc lên thành phố của Thuận An là phù hợp với chương tình phát triển đô thị của tỉnh và chương trình đô thị quốc gia. Lên thành phố là một chặng đường mới, vận hội mới cho Thuận An phát triển lâu dài sau này, đặc biệt đối với người dân thị xã, việc lên thành phố trong tương lai sẽ có cuộc sống chất lượng hơn. Bên cạnh đó, khi lên thành phố, việc đầu tư cơ sở hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội được quan tâm nhiều hơn. Việc Thuận An trở thành thành phố là niềm tự hào của người dân trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị…

Bà Nguyễn Thị Hoa, 65 tuổi, ngụ khu phố Bình Minh, phường Dĩ An, TX.Dĩ An, chia sẻ những năm qua kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển; đô thị cũng phát triển mạnh. Bà rất đồng tình, phấn khởi và tự hào khi TX.Dĩ An trở thành thành phố. Việc Dĩ An trở thành thành phố là kết quả xứng đáng, khẳng định sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thị xã trong những năm qua.

Nỗ lực thực hiện các giải pháp

Để đạt chuẩn các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại II, trong thời gian tới TX.Thuận An sẽ nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp đã đề ra. Theo đó, thị xã tập trung đầu tư các công trình trọng tâm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020 đã được duyệt; lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TX.Thuận An phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để trình phê duyệt, làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch phân khu. Bên cạnh đó, thị xã cũng đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị như vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh, cải tạo, xây dựng một số hoa viên ở các phường từ quỹ đất công không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả...

Theo ông Tâm, tới đây TX.Thuận An tiếp tục huy động nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư các công trình gắn với tiêu chí đô thị loại II nhằm hoàn thiện 8 tiêu chuẩn còn yếu của đô thị loại II. Cụ thể, thị xã tập trung đầu tư các tuyến đường theo kế hoạch đầu tư công trung hạn; chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường giao thông bảo đảm bề rộng mặt đường là 7,5m nhằm cải thiện chỉ tiêu mật độ đường giao thông đô thị ≥7m2/ người; đầu tư xây dựng các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao theo kế hoạch đầu tư công trung hạn...

Để đạt tiêu chí đô thị loại II, trong thời gian tới TX.Dĩ An sẽ hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Thị xã cũng xây dựng hình thái đô thị Dĩ An theo mô hình “đô thị nén”, mật độ cao với chức năng dịch vụ - công nghiệp, đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt, một phần đường thủy của khu vực nam Bình Dương, phía đông bắc TP.Hồ Chí Minh và mô hình đô thị kết hợp với nông thôn cho vùng phía nam Bình Dương…

Theo ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch TX.Dĩ An, nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị, tới đây thị xã sẽ ưu tiên đầu tư một số dự án hạ tầng khung có tầm ảnh hưởng thực sự tới phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư. Tổng nhu cầu vốn cho các dự án ưu tiên đầu tư của thị xã giai đoạn 2016-2020 trên 5.265 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TX.Dĩ An thực hiện cải tạo, nâng cấp đô thị và chất lượng đô thị nhằm đạt đô thị loại II trước năm 2020. Theo đó, thị xã đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng nhà máy xử lý nước thải; thực hiện các dự án kênh tiêu thoát nước, hệ thống cống thoát nước trục chính đô thị; hoàn thành đưa vào sử dụng đường Mỹ Phước - Tân Vạn; thực hiện đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài kết nối bến xe Miền Đông, tuyến xe buýt nhanh (BRT)… Đối với các kho bãi hiện hữu (ICD Sóng Thần, ICD TBS - Tân Vạn), thị xã đề xuất hiện đại hóa hạ tầng và trang thiết bị để đáp ứng tốt nhu cầu dịch vụ kho bãi, xếp dỡ, bảo quản và vận chuyển container.

Theo ông Tân, TX.Dĩ An thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo, xây dựng hạ tầng đô thị tập trung vào 4 mảng hạ tầng chính là giao thông, cây xanh, thoát nước thải - chất thải rắn - nghĩa trang và kiến trúc cảnh quan. Việc làm này nhằm cải thiện các tiêu chí phát triển đô thị, góp phần nâng cao chất lượng đô thị của thị xã trong giai đoạn 2016-2020, từng bước đáp ứng hoàn thiện các chỉ tiêu đô thị loại II. 

 
Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TX.Thuận An, cho biết qua lấy ý kiến cử tri, có 0,4% cử tri băn khoăn khi Thuận An trở thành thành phố thì nghĩa vụ đóng thuế của người dân sẽ cao hơn, cụ thể thuế đất sẽ cao hơn. Ông rất chia sẻ với lo lắng của người dân. Tuy vậy, theo quy định của pháp luật, giá đất ổn định trong thời kỳ 5 năm; giá đất tăng khi và chỉ khi có 2 vấn đề xảy ra: Giá đất trên thị trường có biến động và tăng trên 20%, lúc đó mới xem xét điều chỉnh giá đất mới; vị trí cụ thể giá đất tăng khi Nhà nước đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh thì vị trí tăng lên, đó là công bằng. Trong vấn đề giá đất còn có sự kiểm soát của Nhà nước. Do đó, người dân hết sức yên tâm trong vấn đề này.
Hiện công tác chuẩn bị để TX.Thuận An lên thành phố đã được các cấp, các ngành và nhân dân thị xã nỗ lực thực hiện. Chính quyền, các cấp, các ngành đang tập trung triển khai các dự án trọng điểm để người dân thị xã nhận thấy khi lên thành phố rõ ràng chất lượng cuộc sống của mọi người dân được nâng cao. Quá trình lên thành phố để cư dân có cuộc sống tốt hơn không phải một, hai ngày mà là cả một quá trình, trong đó vai trò định hướng của Nhà nước là vai trò định hướng chủ đạo và sự đồng thuận của người dân góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. 

Tác giả bài viết: Viethome Group

Nguồn tin: (Theo Báo Bình Dương)

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây