Mẫu số 6 - Hồ sơ đăng ký thuê mua NOXH theo TT20 hướng dẫn NĐ 100 của Chính phủ

Thứ ba - 06/11/2018 21:58

>> DOWNLOAD MẪU SỐ 6 TẠI ĐÂY

Mẫu số 06. Mẫu giấy tự kê khai về điều kiện thu nhập đối với các đối tượng được quy định tại điểm a (trường hợp đã được nghỉ chế độ) và điểm b khoản 3 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ---------------

MẪU GIẤY TỰ KHAI29 VỀ ĐIỀU KIỆN THU NHẬP 

Họ và tên người kê khai:  ..................................................................................................................................... 
Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số  ...................................................... 
cấp ngày ....../......../.........tại  ...............................................................................................................................

Nơi ở hiện tại30:  .................................................................................................................................................

Đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại31:  .................................................................................................. 
Số sổ hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú)  ....................................nơi cấp  ..............................................................

Số thành viên trong hộ gia đình32  .........................................................người, bao gồm: 
1. Họ và tên:  ..........................................................................CMND số  ............là: ............................................. 
Nghề nghiệp  ........................................Tên cơ quan (đơn vị)  ............................................................................... 
2. Họ và tên:  .........................................................................CMND số  ...........là: ............................................... 
Nghề nghiệp  ..............................................Tên cơ quan (đơn vị)  ......................................................................... 
3. Họ và tên:  .........................................................................CMND số  ...........là: ............................................... 
Nghề nghiệp  ....................................Tên cơ quan (đơn vị)  .................................................................................... 
4.  ........................................................................................................................................................................

Thuộc đối tượng33:  .................................................................................................................................................................. 
Hộ gia đình của tôi có thu nhập thường xuyên không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập hàng tháng. 
Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./. 

 

 
 ....., ngày .... tháng .... năm ..... 
Người kê khai (ký, ghi rõ họ tên) 

 

_____________________________________

 29 Trong trường hợp cần thiết Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế địa phương để xác minh.

30 Ghi địa chỉ nơi người kê khai đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên.

31 Ghi địa chỉ theo sổ hộ khẩu thường trú của người kê khai hoặc ghi địa chỉ nơi đăng ký tạm trú.

32 Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người kê khai.

33 Ghi rõ người kê khai thuộc đối tượng theo quy định được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (ví dụ như là công chức, viên chức...).

Tác giả bài viết: VietHome

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây