Mẫu số 1 - Hồ sơ đăng ký thuê mua NOXH theo TT20 hướng dẫn NĐ 100 của Chính phủ

Thứ ba - 06/11/2018 21:57

>> DOWNLOAD MẪU SỐ 1 TẠI ĐÂY
 

Mẫu số 01: Mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 ca Bộ Xây dng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Hình thức đăng ký1: Mua □ Thuê □ Thuê mua □

Kính gửi2: ....................................................................................................................................................................

Họ và tên người viết đơn: ...........................................................................................................................................

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số .....................................................................

cấp ngày ............./........../........... tại ............................................................................................................................

Nghề nghiệp3:...............................................................................................................................................................

Nơi làm việc4: .............................................................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số ...............................tại: ...................................................................................

Thuộc đối tượng5: ......................................................................................................................... ..............................

Số thành viên trong hộ gia đình6 .................................................................................................. người, bao gồm:

1. Họ và tên: ............................................................................CMND số ..............là: ...............................................

Nghề nghiệp ..............................................................Tên cơ quan (đơn vị) ...............................................................

2. Họ và tên: ....................................................................CMND số ..............................là: .......................................

Nghề nghiệp ................................................................Tên cơ quan (đơn vị) .............................................................

3. Họ và tên: ...........................................................................CMND số ..............là: ...............................................

Nghề nghiệp .................................. ............................Tên cơ quan (đơn vị)..............................................................

4. Họ và tên: .............................................................................CMND số ..............là: ...............................................

 Nghề nghiệp ...............................................................Tên cơ quan (đơn vị)...............................................................

5. ....................................................................................................................................................

Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết chưa được thụ hưởng; chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới bất cứ hình thức nào (không áp dụng đối vtrường hp tái định cư và trường hp trả li nhà ở công v).

Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau7: (có Giấy xác nhận về thực trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân kèm theo đơn này).

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình                                                      □

- Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người                  □

- Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung - tường, mái)          □

- Đã có đất ở nhưng diện tích khuôn viên đất ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh. □

- Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất                         □

- Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi hường về đất ở và không có chỗ ở nào khác.     □

- Tôi đã trả lại nhà ở công vụ, hiện nay chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà ở công vụ              □

- Khó khăn về nhà ở khác8 (ghi rõ nội dung) ................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết 01 căn hộ (căn nhà) theo hình thức ............ tại dự án: 

......................................................................................................................................................................................................

+ Mong muốn được giải quyết căn hộ (căn nhà) số ......................................................................

+ Diện tích sàn sử dụng căn hộ ............................. m2 (đối với nhà chung cư);

+ Diện tích sàn xây dựng ....................................... m2 (đối với nhà liền kề);

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai. Khi được giải quyết9 ................... nhà ở xã hội. Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội./.

........., ngày ........ tháng ....... năm .......

                                                                                                                                                                   Người viết đơn
                                                                                                                                                                (ký và ghi rõ họ tên)

 

Đánh dấu vào ô mà người viết đơn có nhu cầu đăng ký.
2 Ghi tên chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
3 Nếu đang làm việc tại cơ quan, tổ chức thì ghi rõ nghề nghiệp, nếu là lao động tự do thì ghi là lao động tự do, nếu đã nghỉ hưu thì ghi đã nghỉ hưu....
Nếu đang làm việc thì mới ghi vào mục này.
5 Ghi rõ người có đơn thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ nhà ở xã hội (ví dụ như là cán bộ công chức, viên chức ....).
6 Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người đứng tên viết đơn
7 Người viết đơn đánh dấu vào ô phù hợp với hiện trạng thực tế nhà ở của hộ gia đình.
8 Những khó khăn về nhà ở không thuộc các nội dung khó khăn đã nêu
9 Ghi rõ nhu cầu mua, thuê, thuê mua

Tác giả bài viết: VietHome

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây