Thư Viện Pháp Luật

Những trường hợp không được gia hạn giấy phép xây dựng

Những trường hợp không được gia hạn giấy phép xây dựng

Thứ hai, 22/01/2018, 08:37 GMT+7
Nếu công trình xây dựng chưa khởi công trong khi giấy phép xây dựng sắp hết hiệu lực thì chủ công trình có thể gia hạn giấy phép xây dựng.
Luật Xây

Luật Xây dựng 2014

Thứ sáu, 15/04/2016, 13:57 GMT+7
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 2. Luật xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 hết liệu ...