Thư Viện Pháp Luật

Thuế tài sản phải đánh vào người giàu có nguồn thu

Thuế tài sản phải đánh vào người giàu có nguồn thu

Thứ tư, 27/06/2018, 08:52 GMT+7
Thuế tài sản đang được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả ở Việt Nam với nhiều tên gọi khác nhau như: thuế bất động sản, chuyển nhượng tài sản, thuế đăng kí tài sản, thuế thừa kế, thuế quà tặng. ...
Luật Kinh doanh Bất động sản 2014

Luật Kinh doanh Bất động sản 2014

Thứ sáu, 15/04/2016, 14:04 GMT+7
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.