Dịch vụ

Công ty Cổ phần Đầu tư Viethome cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực bất động sản bao gồm:

- Tư vấn, mối giới, đấu giá bất động sản.

- Tư vấn đầu tư.

- Lập dự án đầu tư.

- Chuẩn bị mặt bằng.

- Kinh doanh vật liệu xây dựng

- Và những dịch vụ liên quan bất động sản khác.

product-realestate